Bëhu partner me ne

Gemanco është një ndërmarrje lider në sektorin e bujqësisë
Një pikë referimi e sigurt për operatorët e sektorit si tregtarët, kooperativat, grupet e blerjeve, konsorciumet dhe fermat bujqësore.

Bëhu partner me ne

Bëhuni pjesë e rrjetit të partnerëve Gemanco, duke patur qasje në dijet dhe njohuritë tona.