Mjete dhe shërbime

Konsulencë bujqësore
Jo vetëm plehërues; Gemanco Spa ofron produkte dhe shërbime që synojnë shkëmbimin e njohurive dhe optimizimin e rendimentit dhe cilësisë së kulturave.

Konsulencë bujqësore

Njohja e kulturave është thelbësore kur zgjidhni produktin dhe sasitë e përdorimit.
Pasi të keni portofolin e duhur, fokusi zhvendoset për të kuptuar se kur është momenti më i mirë për t’i përdorur. Këshillimi nga Gemanco për fermerët synon të maksimizojë sasinë dhe cilësinë e prodhimit, duke optimizuar kostot e menaxhimit me një ndikim më të ulët mjedisor.

Shërbimi i analizës

Shërbimi i analizës Gemanco ofron rezultate të analizave të tokës, indeve bimore dhe ujit nga kudo në botë.

Të gjitha bimët kanë nevojë për një furnizim të përshtatshëm dhe të balancuar të lëndëve ushqyese për t’u rritur të shëndetshme dhe për të siguruar performancë maksimale. Përvetësimi dhe përdorimi i informacionit të saktë në formën e të dhënave analitike është thelbësor sot për të qenë në gjendje të merrni vendime për ushqimin e kulturave.

Analizat bëjnë të mundur identifikimin e disponueshmërisë së lëndëve ushqyese kryesore në tokë dhe në indet bimore, në mënyrë që të sigurohen inputet e nevojshme në mënyrë të saktë, duke reduktuar mbetjet dhe duke i kushtuar vëmendje mbrojtjes së mjedisit.

Analizat sigurojnë gjithashtu identifikimin në kohë të problemeve të mundshme të mangësive ose disbalancave dhe lejon veprime korrigjuese për të shmangur ndërhyrjet e mëvonshme të kushtueshme. Shkurtimisht, analizat ofrojnë informacionin që ju nevojitet për të marrë vendime të sakta, efikase dhe me kosto efektive.

Megalab™

Megalab™ është një sistem i sigurt i interpretimit të analizave biometrike. Sot ai operon përmes një rrjeti laboratorësh të akredituar, që përpunojnë të dhëna nga e gjithë bota.
  • Rezultate të shpejta dhe të sakta nëpërmjet internetit ose përmes postës elektronike;
  • Raporte të plota mbi gjendjen ushqyese të kulturave;
  • Programe plehërimi që synojnë nevojat specifike ushqyese të kulturave;
  • Marrëdhënie më e fortë mes Gemanco, klientit dhe fermerit.
Analiza e indeve bimore është një mjet që ju lejon të merrni vendime të shpejta dhe kuruese bazuar në gjendjen ushqyese të kulturës. Analiza e indeve përfshin mostra të gjetheve, bishtit të gjethes apo frutit, frutave të sapoformuar dhe frutave të rritur. Menaxhimi i mirë i kulturave bazohet në njohuritë e faktorëve që mund të kufizojnë rendimentet. Pavarësisht nëse është një mungesë apo tepricë e lëndëve ushqyese, arritja e ekuilibrit të duhur varet nga analiza e sasinë së lëndëve ushqyese në indet bimore dhe toka përpara përdorimit. Una buona gestione delle colture si basa sulla conoscenza dei fattori che potrebbero limitare le rese. Sia che si tratti di carenza o eccesso di un nutriente, raggiungere il giusto equilibrio dipende dall’analisi della quantità dei nutrienti nei tessuti vegetali e nei suoli prima dell’applicazione.

N-Tester™

N-Tester™ është një instrument portativ që lejon matje të shpejta dhe të lehta në një kulturë bujqësore për të përcaktuar nevojën e saj të saktë për azot. N-Tester™ është në gjendje të matë shpejt gjendjen ushqyese të azotit të një kulture përmes matjes direkte dhe jo-shkatërruese të përmbajtjes së klorofilit në gjethe, prandaj ndihmon në përcaktimin e kohës më të përshtatshme dhe dozës optimale të azotit për t’u shpërndarë. Mekanizmi i mjetit është shumë i thjeshtë: të dhënat e nevojshme për përcaktimin zbulohen fotometrikisht përmes “pincës” brenda së cilës mbyllet gjethja e bimës. Kombinimi i tridhjetë matjeve të rastësishme nga kultura çon në përcaktimin e “këshillave për plehërimin me azot”.

Tankmix™

TankmixIT është një aplikacion unik për smartphone, sepse ofron informacion mbi përputhshmërinë fizike të plehrave YaraVita me produktet për mbrojtjen e bimëve. Përdorimi i aplikacionit është shumë i thjeshtë.

Pas shkarkimit dhe instalimit të aplikacionit, ju lutemi lexoni dhe pranoni përmbajtjen e deklaratës së mohimit të përgjegjësisë dhe zgjidhni një shtet për të hyrë në gamën e duhur të produkteve. Në këtë pikë, zgjidhni produktin YaraVita™ dhe produktin tjetër gjethor.

Më pas aplikacioni do të gjenerojë listën e të gjitha testeve laboratorike të kryera që përfshijnë dy produktet e përzgjedhura dhe rezultatin e testit. Nëse kombinimi i kërkuar nuk gjendet, mund të kërkohet një test i ri i përzierjes. Nëse produktet gjethore gjenden tashmë në laboratorët tanë, testi i ri do të kryhet brenda pak orësh.

Meqenëse ka shumë variabla që mund të ndikojnë në rezultatet e përzierjes, Gemanco rekomandon përdorimin e TankmixIT si një udhëzues dhe jo si një garanci absolute e përputhshmërisë fizike ose biologjike.

CheckIT™

CheckIT është një aplikacion smartphone për bujqësinë, i cili u ofron fermerëve një koleksion fotografik të kulturave për të lejuar një identifikim të thjeshtë dhe të shpejtë të mangësive të mundshme ushqyese.

Përdoruesit mund t’u referohen fotove të mangësive në definicion të lartë, t’i filtrojnë ato sipas simptomave, sipas vendndodhjes së simptomave në kulturat bujqësore ose sipas shkakut të mangësisë. Pasi të përcaktohet shkaku i mangësisë, aplikacioni jep më shumë informacion se si ndikon ajo në kultura, cilat toka mund të çojnë në këtë mangësi dhe cilët faktorë e përkeqësojnë mangësinë.

CheckIT ofron këshilla për plehërimin për të trajtuar mangësinë e identifikuar, ose për ta parandaluar atë gjatë stinës pasardhëse të rritjes. Aplikacioni personalizohet sipas kulturave dhe sipas vendit.

CheckIT i lejon fermerët të bëjnë një analizë të mangësive direkt në terren dhe ofron një këshillim mbi ushqyesit për t’i ndihmuar ata të përmirësojnë cilësinë e të korrave dhe të rrisin rendimentin.

Gemanco Lab

Prej disa vitesh Gemanco SpA, në bashkëpunim me Yara dhe Universitetin e Barit, ka qenë aktivisht i pranishëm në territor duke kryer teste të drejtpërdrejta në terren pranë kompanive që shfaqin interes për zbatimin e planeve të rekomanduara të plehërimit.