Gemanco Lab

Teknikët e Gemanco SPA janë të disponueshëm për vizita direkte në terren për të personalizuar një plan me lëndë ushqyese.
Të rekomandojnë përdorimin më të mirë të plehëruesve duke u përpjekur të zvogëloni kostot e menaxhimit dhe ta bëni fermën tuaj më fitimprurëse.
Gjithmonë e përkushtuar ndaj natyrës, Gemanco e di se sa i rëndësishëm është krijimi i një fidanishteje për të ardhmen. Ne nuk shqetësohemi vetëm për mbrojtjen dhe nxitjen e rritjes së bimëve dhe frutave, por edhe për talentet. Në Gemanco Lab ne i kushtojmë burime studentëve të rinj të Universitetit të Barit. Bashkëpunimi ynë fitimprurës u lejon atyre të punojnë në terren duke zbatuar kështu të gjitha nocionet e mësuara në auditor. Së bashku ne studiojmë teknikat e reja të kultivimit dhe plehërimit dhe gjejmë aleatë të rinj që një ditë mund të shtojnë radhët e ndërmarrjes sonë.

Plani i plehërimit

Një plan plehërimi përcakton sasinë e lëndëve ushqyese të nevojshme për një kulturë të caktuar, duke përcaktuar llojin, dozën dhe kohën e shpërndarjes së një plehëruesi, por në të njëjtën kohë duke vendosur raportin më të mirë të përdorimit midis elementëve që do të shpërndahen. Efikasiteti i një plani plehërimi lidhet rreptësisht me kulturën, sasinë dhe cilësinë e prodhimit të pritshëm, njohjen e vendit ku operohet dhe karakteristikat fiziko-kimike të një toke. Prej këtej nevoja për t’u ofruar klientëve të saj një shërbim të analizës së tokës, indeve bimore dhe ujit, një shërbim që vihet në dispozicion falë laboratorit Yara (Yara Megalab), me njohjen e akredituar ISO 9001, të marrë në 1993, i cili krenohet me një përvojë prej më shumë se 40 vitesh në sektorin e bujqësisë.

Përdorime direkt në fushën e planifikimeve të plehërimit

Zbuloni se cilat lëndë ushqyese nevojiten për secilën kulturë. Shihni se si kemi përdorur produktet plehëruese për të plotësuar nevojat e çdo ngastre të mbjellë.