Nga gemanco linja e re e plehërave organike

Zbuloni linjën e re të plehërave organike të krijuar për bujqësinë organike me një qasje ushqyese të qëndrueshme.

Pollinapleh stalletë azotuara dhe NPK me një përqindje të lartë të karbonit të humifikuar: këto janë produktet e disponueshme.

Lëndët e para të shkëlqyera, me matrica organike biologjikisht aktive, plotësojnë nevojat ushqyese të bimës në respekt të plotë të mjedisit dhe tokës.

Kërkoni informacion paraprakisht:

Altre news

Diventa partner

Entra a far parte della rete di partner Gemanco, accedi a conoscenze e know how.

Bëhu partner me ne

Bëhuni pjesë e rrjetit të partnerëve Gemanco, duke patur qasje në dijet dhe njohuritë tona.